Scroll Top

Dakinspectie

DAKINSPECTIE

Het is belangrijk dat uw dak in de optimale conditie is en zo blijft. Met onze dakinspectie kunnen  mogelijke problemen vroegtijdig wordt ontdekt en opgelost. Op deze manier worden grotere problemen zoals lekkages voorkomen en scheelt dit extra kosten. Onze kundige dakdekkers inspecteren uw dak op mogelijke zwakke plekken. U krijgt vervolgens van ons een advies waarin de staat van uw dak wordt aangegeven, waar de knelpunten zitten en hoe deze kunnen worden verholpen.

 

Telefoon: +073 612 99 77                Mail: dakservicetotaal@home.nl

 

Let op !

Dakservice Totaal werkt niet samen met bedrijven die dezelfde of een vergelijkbare naam hebben. De contactgegevens zoals vermeldt op de website zijn correct. Dakservice Totaal is een erkend schoorsteen veegbedrijf en dakdekkersbedrijf.