Scroll Top

Lood vervangen schoorsteen

Lood schoorsteen

Net als bij een normaal dak, is ook een schoorsteen na een bepaalde tijd toe aan renovatie. Het is nodig dat de schoorsteen na verloop van tijd door een professional wordt gecheckt op beschadigingen en indien nodig wordt vervangen. Een oudere schoorsteen kan namelijk sneller een lekkage veroorzaken, dit kan worden opgelost door middel van het vervangen van lood aan de schoorsteen.

Bij mogelijke scheuren in het lood is de waterdichtheid niet meer gegarandeerd en kan vocht naar binnen dringen. Mocht dit zo zijn kunnen wij deze voor u herstellen. Vervanging van het lood aan de schoorsteen zorgt ervoor dat de waterdichtheid weer gegarandeerd kan worden.

 

Telefoon: +073 612 99 77                Mail: dakservicetotaal@home.nl

 

Let op !

Dakservice Totaal werkt niet samen met bedrijven die dezelfde of een vergelijkbare naam hebben. De contactgegevens zoals vermeldt op de website zijn correct. Dakservice Totaal is een erkend schoorsteen veegbedrijf en dakdekkersbedrijf.