Scroll Top

Nokvorsten vervangen

Nokvorsten vervangen

Het monteren of renoveren van geïsoleerde rookvorsten met speciale nokvorsten en ventilatie-openingen is een apart proces. Deze nokvorsten liggen niet in cement, maar op een flexibele kunststof band om ademruimte te bieden. Ze worden vastgeschroefd en afgedicht met flexibele dakpasta of montel. Het is vanzelfsprekend dat bij het aanbrengen of renoveren van dergelijke ventilerende nokvorsten uiterst zorgvuldig te werk moet worden gegaan.

 

Telefoon: +073 612 99 77                Mail: dakservicetotaal@home.nl

 

Let op !

Dakservice Totaal werkt niet samen met bedrijven die dezelfde of een vergelijkbare naam hebben. De contactgegevens zoals vermeldt op de website zijn correct. Dakservice Totaal is een erkend schoorsteen veegbedrijf en dakdekkersbedrijf.