Vegen van de schoorsteen

Vegen VAN SChoorsteen

Het is belangrijk om je schoorsteen regelmatig te laten vegen. Slecht onderhoud van de schoorsteen kan slecht zijn voor de brandveiligheid. Dakservice Totaal adviseert u om 1 x per jaar de schoorsteen te vegen. Als dit gedaan is, krijgt u vervolgens een bewijs voor de brandverzekering van ons. Wij raden aan om u houtkachel, openhaard of inzethaard 1 x per jaar te laten vegen.

 

Telefoon: +073 612 99 77                Mail: dakservicetotaal@home.nl