Scroll Top

Vervangen van dakpannen

VERVANGEN VAN DAKPANNEN

Moet u dak gerepareerd worden omdat er bijvoorbeeld dakpannen missen, gebroken zijn of los liggen op uw dak? Wij zorgen ervoor dat beschadigde dakpannen worden vervangen door nieuwe dakpannen zodat oude dakpannen  geen schade kunnen veroorzaken. Dakservice Totaal heeft veel ervaring met het renoveren van dakpannen en daken en geven u graag passend advies.

 

Telefoon: +073 612 99 77                Mail: dakservicetotaal@home.nl

 

Let op !

Dakservice Totaal werkt niet samen met bedrijven die dezelfde of een vergelijkbare naam hebben. De contactgegevens zoals vermeldt op de website zijn correct. Dakservice Totaal is een erkend schoorsteen veegbedrijf en dakdekkersbedrijf.