Scroll Top

Verzekering

Verzekering door stormschade

Stormschade aan uw dak kan veel overlast veroorzaken door verschillende weersomstandigheden. Zo ontstaat er snel lekkage en zorgen losliggende dakpannen voor gevaarlijke situaties rondom uw woning. Indien u verzekerd bent, kan dit in samenwerking met Dakservice Totaal en uw verzekering worden geregeld. Onze dakdekkers zullen u helpen met het afhandelen van de schade bij uw verzekeringsmaatschappij. We kunnen snel schakelen met de verzekeringsmaatschappij zodat we makkelijk voor u aan de slag kunnen.

 

Telefoon: +073 612 99 77                Mail: dakservicetotaal@home.nl

 

Let op !

Dakservice Totaal werkt niet samen met bedrijven die dezelfde of een vergelijkbare naam hebben. De contactgegevens zoals vermeldt op de website zijn correct. Dakservice Totaal is een erkend schoorsteen veegbedrijf en dakdekkersbedrijf.